top of page

சித்ரா சுகிராம் இசைவழிக்கல்வி

ப்ருஹத்வனி

29 Sept 2023

சித்ரா சுகிராம் இசைவழிக்கல்வி  மண்ணச்சனல்லூர் என்றதொரு சிறப்புக் கல்விக் கூடத்தை நிறுவும் தொடக்க விழா.

அக்டோபர் 24, 2023 விஜய தசமியன்று மாலை 4.00 மணிக்கு.


சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராய் பணிபுரிந்து


டாக்டர் காரைக்குடி சுப்பிரமணியன்

ப்ருஹத்வனி நிறுவனார்


அனைவரையும் ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம்
bottom of page